Grupy zajęciowe

Aktualne plany zajęć oraz składy grup znajdują się w e-dziekanacie.

Po dane dostępowe do e-dziekanatu (login i hasło) należy się zgłosić do właściwego dziekanatu.

Aktualna instrukcja obsługi e-dziekanatu (tylko w sieci uczelnianej).

Wszelkie nieprawidłowości związane z grupami należy zgłaszać WYŁĄCZNIE za pomocą e-maila pod adresem: wimim@zut.edu.pl.

W temacie należy wpisać słowo GRUPY, natomiast w treści powinny się znaleźć:

 • nr albumu,
 • opis problemu:

  • brak grup w e-dziekanacie mimo rozliczenia semestru,
  • brak grup w e-dziekanacie mimo otrzymania decyzji kierującej na powtarzanie,
  • konflikty między zajęciami (uwaga - w przypadku powtarzania zajęć z innych semestrów, usunięcie konfliktu może nie być możliwe),
  • zamiana grup audytoryjnych/laboratoryjnych/projektowych

   • podać oznaczenia grup docelowych,
   • podać dane osoby, z którą następuje zamiana.

E-maila należy wysłać z adresu uczelnianego - inne adresy będą ignorowane.