Programy stażowe

Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów WIMiM ZUT w Szczecinie odpowiadające potrzebom rynku pracy

W ramach projektu - od 1.01.2018 do 31.12.2019 - realizowane będą staże studenckie. Szczegóły na plakacie.