Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0

Zapraszamy do współpracy

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki zaprasza Przedsiębiorców do współpracy w realizacji studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0.

Chcesz kreować swoje przyszłe kadry? Chcesz aktywnie kształtować ich wiedzę i doświadczenie? Sprawdź kto już jest z nami i dołącz do nas w realizacji Projektu.

Szczegółowych informacji uzyskasz na stronie internetowej www.inzprzyszlosci.zut.edu.pl oraz bezpośrednio u kierownika projektu Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl

Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0. – kierunek łączący wiedzę z praktyką

Absolwenci kierunku studiów dualnych Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 są specjalistami z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadającymi roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Znajdą zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza oraz doświadczenie, pozwala absolwentom bardzo szybko dostosować się do stawianych wymagań zawodowych.

Studia dualne – synergia nauki z przemysłem

 

 

Celem kształcenia na studiach I stopnia studiów dualnych: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych, specjalistycznych zadań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, poprzez dualne kształcenie studentów przez kadrę akademicką oraz doświadczonych praktyków przemysłowych.

 

 

 

 

 

W trakcie studiów będziesz miał możliwość realizacji staży m.in. w takich firmach jak:

 1. AE Group Polska Sp. z o.o.
 2. ALBATROS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Czarnowie
 3. Animex Foods Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Szczecinie
 4. Autocomp Management Sp. z o.o.
 5. BACKER OBR Sp. z o.o.
 6. Bemo Motors
 7. CERMAR INDUSTRY Sp. z o.o.
 8. Forankra POL Sp. z o.o.
 9. GOLD-MARK Andrzej Sałuda
 10. Gryfskand Sp. z o.o.
 11. HKL Dekoracje Okien Sp z o.o.
 12. HURTOSTAL 2 Sp. z o.o.
 13. LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o.
 14. Radiometer Solutions Sp. z o.o.
 15. S.C. Johnson Polska Sp. z o.o.
 16. Serwach Sp. z o.o. Sp. k.
 17. SOWA Zakład Obróbki Metali
 18. WENGLON Sp. z o.o.
 19. Wyroby Granitowe Wołczyk Sp. J.

 

Absolwenci kierunku są w szczególności przygotowani do:

 • Synergicznego wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii produkcji i wiedzy z zakresu inżynierii produkcji,
 • Umiejętnego organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, wspieranego wiedzą pozyskiwaną w ścisłej kooperacji z Przedsiębiorstwami regionu,
 • Zdobywania pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania układów mechatronicznych, systemów sterowania, problemów eksploatacyjnych i związanych z tzw. utrzymaniem ruchu,
 • Efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean Management,
 • Kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole zorientowanym projektowo,
 • Efektywnego funkcjonowania w realiach działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.

 

 

Możesz pracować jako ...

 • inżynier produkcji
 • specjalista Lean Management
 • inżynier utrzymania ruchu
 • inżynier jakości

 

Wybrane przedmioty nauczania ...

 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałów
 • Podstawy technologii wytwarzania
 • Rysunek techniczny
 • Normowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Mechanika
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Projektowanie procesów wytwarzania
 • Sterowanie produkcją i jakością
 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Projektowanie układów mechatronicznych
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Zarządzanie projektami z dofinansowaniem
 • Metody zarządzania produkcją
 • Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnym
 • Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi
 • Systemy oceny zgodności
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Doradztwo gospodarcze
 • Metody statystyczne w sterowaniu procesami
 • Six Sigma
 • Staż programowy 1
 • Staż programowy 2
 • Staż programowy 3
 • Staż programowy 4

Program kształcenia na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 pozwala na wykształcenie inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w nowoczesnym przemyśle. Jego dużym atutem będzie doświadczenie praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk, których zakres został znacząco rozbudowany w porównaniu do klasycznego modelu kształcenia.

Taka koncepcja, o silnie interdyscyplinarnym charakterze oraz znaczącym zaangażowaniu przedsiębiorstw, umożliwi absolwentom płynne podjęcie obowiązków zawodowych u przyszłego pracodawcy lub dalsze kształcenie na drugim stopniu kierunków zgodnych z dziedziną naukową Inżynieria Mechaniczna.

Studia trwają 3,5 roku, w tym student zrealizuje aż 12 miesięcy stażu w przedsiębiorstwach.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 objęci zostaną wsparciem w ramach projektu Projekt pn. "Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0", finansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.