Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Celem kształcenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia wyzwań jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja, a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu. Realizacja tak sformułowanych celów będzie prowadzona przez doświadczoną kadrę akademicką oraz praktyków prowadzących eksploatację pojazdów bojowych i specjalnych w resortach MON i MSWiA.

Biorąc pod uwagę specyfikę kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych absolwenci studiów I-go stopnia będą w szczególności przygotowani do:

  • kompleksowego wykorzystania wiedzy z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych oraz ogólnej wiedzy i umiejętności inżynierskich,
  • pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej oraz utrzymania ich gotowości,
  • organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych,
  • zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania eksploatacją i projektowania,
  • kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole,
  • efektywnego funkcjonowania w realiach działalności służb państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, także z obszarów przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych pozwala wykształcić inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w jednostkach MON i MSWiA a także w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.

Atutem absolwenta będą umiejętności  praktyczne, zdobyte w trakcie realizowanych praktyk przy współudziale MON, MSWiA oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.

Tak ułożony program studiów, umożliwi absolwentom podjęcie obowiązków zawodowych u przyszłego pracodawcy lub dalsze kształcenie na studiach drugiego stopni tego samego kierunku, który jest w trakcie przygotowania do uruchomienia.

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, w tym student zrealizuje aż 6 tygodni praktyki w przedsiębiorstwach.