Transport

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).
Studia niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów).

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie właściwości eksploatacyjnych urządzeń i systemów transportowych, podstawowych i nowoczesnych zasad ich projektowania oraz wytwarzania, a także sprawnego zarządzania nimi. Studia mają charakter studiów inżyniersko-ekonomicznych.

Przedmioty obieralne oraz wybór tematu dyplomowej pracy inżynierskiej pozwalają studentom, w pewnym zakresie, samodzielnie wpływać na profil kształcenia.

Kierunek daje możliwość kształcenia w czterech specjalnościach:

 • diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych,
 • organizacja transportu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i inżynierią ruchu drogowego,
 • zarządzanie środowiskowe w transporcie.

Plany i treści programowe.

 

 

Studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne: 1,5 roku (3 semestry).
Studia niestacjonarne: 2 lata (4 semestry).

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki daje możliwość studiowania na studiach II-go stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Transport w specjalnościach:

 • logistyka, organizacja i technologia transportu,
 • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Transport daje możliwość zatrudnienia między innymi w:

 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem motoryzacyjnym,
 • laboratoriach i centrach badawczych branży samochodowej,
 • pracowniach pomiarowych i kontroli jakości, ośrodkach rzeczoznawczych i nadzoru technicznego środków transportu,
 • w transportowych firmach usługowych i produkcyjnych oraz przedstawicielstwach handlowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach oświatowych i szkoleniowych,
 • administracji samorządowej i państwowej w działach zarządzających wykorzystaniem energii, kształtowaniem środowiska naturalnego i organizacją ruchu, w tym Policji i Inspekcji Transportu Drogowego,
 • przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych.

Plany i treści programowe.