Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich

Nowy kierunek na WIMiM!

Dlaczego Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich?

Współczesny przemysł oczekuje od inżynierów – projektantów nie tylko znajomości zasad projektowania wyrobów, zasad mechaniki i wytrzymałości materiałów czy modelowania 3D. Ogromnym atutem jest dziś również szeroka wiedza z zakresu materiałów konstrukcyjnych i praktyczna umiejętność przewidywania ich zachowania w warunkach eksploatacji. A wszystko to, by tworzyć trwałe i bezpieczne konstrukcje o różnym przeznaczeniu. Takich właśnie specjalistów potrzebuje dzisiaj przemysł wytwórczy: motoryzacyjny, szkutniczy, maszynowy, energetyczny, chemiczny, medyczny, transportowy, konstrukcji morskich, a nawet przemysł opakowaniowy czy tekstylny.
Nasz nowy kierunek łączy wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, kształcąc unikatowych w skali kraju inżynierów.

 

 

To kierunek dla Ciebie, jeśli:

 

 • interesują Cię nowoczesne narzędzia w projektowaniu konstrukcji inżynierskich,
 • chcesz poznać właściwości materiałów i zasady ich wielokryterialnego doboru w projektowaniu konstrukcji,
 • interesuje Cię projektowanie wyrobów / konstrukcji w nurcie zrównoważonego rozwoju (eco-design).

 

 

Projektowanie z myślą o środowisku

Współczesny projektant powinien być świadomy tego, jak duży wpływ na środowisko naturalne może mieć zaprojektowany przez niego produkt,  dlatego już na etapie koncepcji / projektowania analizuje i uwzględnia całkowity cykl jego życia, od momentu doboru materiału, poprzez proces wytwarzania, wpływ jego eksploatacji na otoczenie, aż po możliwość zagospodarowania lub utylizacji produktu poużytkowego („from cradle to grave”). Ekoprojektowanie (eco-design) jest właśnie takim świadomym i szerszym podejściem do procesu tworzenia nowego wyrobu, w którym jego wpływ na środowisko jest równie ważne, jak kryteria wytrzymałościowe i funkcjonalność. Podczas studiów szczególny nacisk położony będzie na aspekty ekologiczne w przemyśle wytwórczym, w tym: materiały przyjazne dla środowiska, technologie produkcji i przetwórstwa o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń oraz odpadów produkcyjnych, funkcjonalność i trwałość wytwarzanych wyrobów, możliwość ich naprawy oraz łatwość demontażu, uwzględnienie aspektów związanych z recyklingiem produktów, itp.

 

 

Poziomy i formy studiów

 

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) S1 - 3,5 roku (7 semestrów).

Studia inżynierskie realizowane są przy współpracy z partnerami przemysłowymi zapewniającymi wsparcie merytoryczne i doświadczenie praktyczne. Nowością jest „uczenie przez doświadczenie” czyli rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z produkcją przemysłową w formie bloków projektowych.

 

 

Czego Cię nauczymy

Studia inżynierskie na kierunku Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich łączą wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, kształcąc inżyniera, który potrafi:

 • dokonać analizy wytrzymałościowej konstrukcji i części maszyn zbudowanych z materiałów: metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych,
 • ocenić trwałość eksploatacyjną produktu uwzględniając warunki pracy oraz właściwości fizyczne użytych materiałów,   
 • zastosować procedury i techniki wielokryterialnego doboru materiałów do projektowanej konstrukcji,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi proces projektowania materiałowego,
 • projektować nowe produkty uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju i ze świadomością ich wpływu na środowisko naturalne (ekoprojektowanie).    

Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • projektanci / konstruktorzy we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem produktów / konstrukcji / urządzeń,
 • konstruktorzy form wtryskowych i narzędzi formujących dla przemysłu przetwórczego,
 • konsultanci w zakresie doboru materiałów oraz planowania procesów wytwórczych i przetwórczych przy wdrażaniu nowych produktów i urządzeń,
 • inżynierowie projektu odpowiedzialni za planowanie i realizację procesu wytworzenia produktu / konstrukcji / urządzenia w oparciu o wymagania klienta i warunki eksploatacji,
 • specjaliści w zakresie szybkiego prototypowania oraz planowania krótkich serii produktów.