Skład Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 2016-2020

Władze Wydziału

dr hab. inż.  Mirosław Pajor,  prof. nadzw.  - Dziekan
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki – Prodziekan ds. nauki
dr inż. Małgorzata Garbiak – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. studenckich

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński
prof. dr hab. inż. Alexander Balitskii
prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz
prof. dr hab. Niko Guskos
prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek
prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski
prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel
dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
dr hab. inż. Karol Abramek
dr hab. inż. Paweł Berczyński
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT
dr hab. Tomasz Bodziony
dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT
dr hab. inż. Janusz Cieloszyk
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT
dr hab. inż. Daniel Jastrzębski
dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Maciej Lisowski
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Majchrzycka
dr hab. inż. Paweł Majda
dr hab. inż. Małgorzata Mrozik
dr hab. inż. Jaromir Mysłowski
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT
dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Pawełko
dr hab. inż. Anna Szymczyk, prof. ZUT
dr hab. Tomasz Sobczak
dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT

Przedstawiciele pracowników nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi

dr inż. Paweł Grudziński
dr inż. Rafał Grzejda
dr inż. Michał Kawiak
dr inż. Agnieszka Kochmańska
dr inż. Sławomir Krajewski
dr inż. Mariusz Leus
dr inż. Konrad Prajwowski
dr inż. Magdalena Urbaniak

Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

inż. Grzegorz Osinka
Jerzy Kieruczenko

Przedstawiciel studiów doktoranckich

mgr inż. Mateusz Saków

Przedstawiciele z grupy studentów

Konrad Sosna
Karolina Kostrzewska
Dasha Priemko
Wojciech Urbaniak
Jan Perko
Wojciech Kulig
Piotr Tyszka
Jakub Bochnacki
Marcel Sarnecki
Dominika Pytka
Oliwer Kubiak
Adam Czeszejko
Kacper Mastalerz
Oscar Cieślak
Artur Piotrowski