SKN CADM - Pierwsze miejsce w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych