Informacje bieżące

Uwaga studenci! 07.10.2019 10:29

Stypendia naukowe, socjalne oraz zapomogi.

Wnioski o stypendia socjalne oraz zapomogi należy składać w pokoju 147.

Wnioski o stypendia naukowe należy składać w pokoju odpowiednim dla swojego kierunku.