Informacje bieżące

Sukces studentów kierunku Inżynieria Materiałowa 24.06.2019 12:46

W dniu 6.06.2019r. reprezentacja koła naukowego „POLIMAT” studentów kierunku Inżynieria Materiałowa w składzie: Alicja Kisielowska, Paweł Lesiak i Konrad Walkowiak zdobyła wyróżnienie w konkursie „Vouchery na Polimery” prezentując poster zatytułowany „Otrzymywanie i właściwości mieszanin polimerowych na bazie odpadów z wykładzin samochodowych” na VII Konferencji Naukowej Materiały Polimerowe Pomerania-Plast.

Zgłoszonych w konkursie było 71 posterów, z czego autorzy dziesięciu posterów - wytypowanych przez komitet naukowy konferencji - zostali nagrodzeni voucherami uprawniającym do publikacji przedstawionych wyników badań w czasopiśmie Polimery z 50% zniżką.  Publikacje, po uzyskaniu pozytywnych recenzji (na zasadach ogólnych czasopisma), zostaną wydane w postaci zeszytu specjalnego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza konferencja, w której uczestniczyli studenci koła naukowego, przy czym sami wyróżnieni są dopiero na drugim roku, I stopnia kształcenia.