Informacje bieżące

Ogłoszenie o obronie 09.09.2019 11:04

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jasiewicza

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 17 września 2019r. o godzinie 10.15 w sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Jasiewicza

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn mieszczącej się w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

nt: "Analityczno – doświadczalna synteza modelu właściwości dynamicznych obrabiarki w predykcji stabilności obróbki"

 

  • Promotor: dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Okulik


Recenzenci:

  • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, Politechnika Poznańska
  • dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG, Politechnika Gdańska

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej.