Informacje bieżące

Ogłoszenie o obronie 06.06.2019 12:58

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 10:15 w sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Szymona Mocarskiego

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn mieszczącej się w dyscyplinie inżynieria mechaniczna nt: „Analiza i ocena termodynamiczna efektywności pracy nisko średniotemperaturowej siłowni parowej z obiegiem nadkrytycznym„

  • Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Sławomir Wiśniewski
  • Recenzenci: dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (Politechnika Krakowska)
  • dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej www.wimim.zut.edu.pl