Informacje bieżące

Ogłoszenie o obronie 30.10.2018 00:00

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Pilarskiej

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 10:15  w sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Malwiny Pilarskiej

w dyscyplinie inżynieria materiałowa

nt: „Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4 – Co3V2O8.

Promotor: prof. dr hab. Niko Guskos
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Politechnika Gdańska
  • dr hab. Mirosław Dudek, prof. Uniwersytet Zielonogórski

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej www.wimim.zut.edu.pl