Informacje bieżące

Nabór na studenckie wyjazdy na praktyki (smp) w roku akademickim 2018/19 21.11.2018 08:33

Ogłoszony został czwarty nabór na studenckie wyjazdy na praktyki (SMP) w roku akademickim 2018/19.

Zasady kwalifikacji, stawki stypendium, wnioski oraz harmonogram naboru na studenckie wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/19 zostały opublikowane na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie do wniosku potwierdzenia przyjęcia na praktykę.

Wyjątkowo, z uwagi na krótki czas naboru, dopuszcza się przyjęcie wniosku bez potwierdzenia – kandydaci będą w takim wypadku kwalifikowani warunkowo, z nieprzekraczalnym terminem dostarczenia potwierdzenia przyjęcia na praktykę do 28 lutego 2019.

Wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości języka obcego należy składać   u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, pokój 207, tel. +91 449 43 76, e-mail Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl w terminie do 14 grudnia 2018r.

Wyniki zostaną ogłoszone do 21 grudnia 2018r.