Informacje bieżące

Kurs “Dynamics of Talent Development” w Hanze UAS Groningen 25.05.2018 07:57

Hanze UAS Groningen (Holandia) organizuje w terminie 15–19 października 2018 tydzień szkoleniowy “Dynamics of Talent Development” (jest to kurs metodyczny podnoszący kwalifikacje dydaktyczne nauczycieli akademickich).

Osoby zainteresowane powinny zdeklarować swój  udział do 1 czerwca (nie będą wtedy znały jeszcze wyników kwalifikacji w ZUT) oraz przesłać zgłoszenie do 21 sierpnia.

Kandydaci przygotowują wniosek szkoleniowy oraz program szkolenia zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie.

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 1 czerwca 2018.