Informacje bieżące

Informacja o organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 17.03.2021 00:00

Na podstawie Komunikatu nr 5 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2021 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19, informuje się o organizacji kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

  1.  Zajęcia dydaktyczne (wykłady, audytoria, projekty, seminaria) dla wszystkich studentów, doktorantów i uczestników prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem platformy Microsoft Teams oraz narzędzi wchodzących w skład pakietu Office 365 (zwanych dalej w formie zdalnej), zgodnie z  Regulaminem prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT (zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r., późn. zm.).
  2. Zajęcia dydaktyczne (laboratoria) dla wszystkich studentów, doktorantów i uczestników prowadzone będą:

    • w formie bezpośredniego kontaktu – w przypadku zajęć wymagających aparatury naukowo badawczej lub dydaktycznej.
    • w formie zdalnej – w pozostałych przypadkach.

  3. W okresie od 1 do 28 marca 2021 prowadzone będą jedynie wykłady i audytoria w formie zdalnej.
  4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu są planowane od 29.03.2021.

 

Organizacja zajęć od dnia 29 marca 2021r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
semestr 2ZDALNEZDALNEZDALNEstacjonarnestacjonarne
semestr 4stacjonarneZDALNEZDALNEZDALNEstacjonarne
semestr 6ZDALNEstacjonarnestacjonarneZDALNEZDALNE

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Semestr 1
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
IMZDALNEstacjonarnestacjonarneZDALNEZDALNE
MiBMZDALNEZDALNEZDALNEZDALNE /
stacjonarne*
ZDALNE
ZiIPZDALNEZDALNEZDALNEZDALNEZDALNE

* zajęcia na przemian, w jednym tygodniu zdalne w następnym stacjonarne

 

Semestr 3 - wszystkie zajęcia zdalne

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, zjazdy z zajęciami wymagającymi bezpośredniego kontaktu:

MiBM
semestr 2 i 624 i 25 kwietnia, 15 i 16 maja, 12 i 13 czerwca
semestr 417 i 18 kwietnia, 8 i 9 maja
semestr 824 i 25 kwietnia
IT
semestr 2 8 i 9 maja, 29 i 30 maja
semestr 617 i 18 kwietnia, 8 i 9 maja, 29 i 30 maja, 19 i 20 czerwca
ZiIP
semestr 2 i 617 i 18 kwietnia
semestr 417 i 18 kwietnia, 29 i 30 maja
semestr 8-

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia, zjazdy z zajęciami wymagającymi bezpośredniego kontaktu:

MiBM
semestr 28 i 9 maja
semestr 4-
ZiIP
semestr 224 i 25 kwietnia, 29 i 30 maja
semestr 4-