Informacje bieżące

III NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE Programu Erasmus+ 2018/2019 06.12.2018 11:12

Został uruchomiony dodatkowy nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe Programu Erasmus+ realizowane w roku akademickim 2018/2019.

Szczegółowe informacje na temat naboru na wyjazdy podane są na stronach www.zut.edu.pl oraz www.erasmusplus.zut.edu.pl

Harmonogram naboru:

3  grudnia 2018 – 31 stycznia 2019:

  • wnioski na wyjazdy dydaktyczne należy składać   u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą dr hab. inż. Anny Majchrzyckiej , Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, pokój 207, tel. +91 449 43 76, e-mail: Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl
  • wnioski na wyjazdy szkoleniowe należy składać  w Dziale Mobilności Zagranicznej ul. K.Pułaskiego 10, pokój 15. W ramach tego naboru nauczyciele akademiccy mogą złożyć wniosek tylko wówczas, jeśli celem wyjazdu jest podnoszenie kompetencji metodycznych (preferowany specjalistyczny kurs metodyczny)

1 – 15 lutego 2019:

  • ocena wniosków na wyjazdy dydaktyczne przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana, przekazanie protokołu do Działu Mobilności
  • ocena wniosków na wyjazdy szkoleniowe – przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora

do 28 lutego 2019 - ogłoszenie wyników trzeciego naboru 2018/2019