Informacje bieżące

Erasmus+ wyjazd szkoleniowy "Competence-based Learning in the Digital Age" 29.01.2018 13:05

Tampere University of Applied Sciences, Finlandia, 14 - 18 maja 2018

Biorąc pod uwagę program szkolenia, finansowanie Programu Erasmus+ dotyczyć będzie 4 dni (14-17 maja). Opłata za udział w kursie wynosi 120 euro. Szczegóły podane są w ulotce, przesłanej przez Tampere University of Applied Sciences, Finlandia.
Kandydaci powinni przygotować wniosek szkoleniowy oraz program szkolenia zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie
www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html
Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Kształcenia, Sekcja Współpracy z Zagranicą w terminie do 16 lutego 2018r.