Informacje bieżące

Elektroniczna ankieta oceny nauczyciela akademickiego za semestr zimowy 2017/18 25.01.2018 13:58

Udostępniona została elektroniczna ankieta oceny nauczyciela prowadzącego zajęcia w semestrze zimowym roku akademickim 2017/18. Każdy student/doktorant, anonimowo przez E-dziekanat, może ocenić swojego nauczyciela i wyrazić opinię na temat prowadzonych przez Niego zajęć.