Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2014

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Zarządzenie Dziekana nr 38/2014 z 21.01.2014r.
w sprawie kontroli zajęć i zadań dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Zarządzenie Dziekana nr 41/2014 z 28.04.2014r.
w sprawie wprowadzenia procedur związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

Załączniki: