Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prowadzi rekrutację na studia stacjonarne pierwszego na kierunkach:

 • Energetyka
 • Inżynieria Materiałowa - kierunek z akredytacją europejską
 • Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 - NOWOŚĆ!
 • Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych - NOWOŚĆ!
 • Inżynieria Transportu - kierunek z akredytacją europejską
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pobierz ulotkę ze skróconym opisem postępowania rekrutacyjnego (dokumenty, badania i terminy).

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki prowadzi rekrutację na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:

 • Inżynieria Materiałowa - kierunek z akredytacją europejską
 • Inżynieria Materiałowa w jęz. Angielskim - kierunek z akredytacją europejską
 • Inżynieria Transportu - kierunek z akredytacją europejską
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uwaga kandydaci na studia drugiego stopnia!

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na studia drugiego stopnia rekrutuje wyłącznie osoby z tytułem zawodowym inżyniera.

Pobierz ulotkę ze skróconym opisem postępowania rekrutacyjnego (dokumenty, badania i terminy).

 

 

Nowy kierunek studiów - INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH

Więcej informacji na naszych stronach oraz na stronach Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.

 

 

Nowy kierunek studiów - INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0

W roku akademickim 2019/2020 rusza nowy kierunek STUDIÓW DUALNYCH INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0. Są to STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM, kończące się uzyskaniem TYTUŁU INŻYNIERA. Program kształcenia dla kierunku: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0, ma na celu zaspokojenie potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Studia przygotują grupę absolwentów kompetentnych do funkcjonowania na rynku pracy. Studia dualne o profilu praktycznym trwają 7 semestrów, z czego 4 semestry realizowane są w wybranych przedsiębiorstwach w formie zajęć praktycznych i staży.

Więcej informacji na naszych stronach.

Więcej informacji o studiach dualnych w serwisie: http://www.inzprzyszlosci.zut.edu.pl/

 

 

Nowy kierunek studiów - INŻYNIERIA TRANSPORTU

Kierunek Inżynieria Transportu powstał z dawnego kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Jeśli Twoją pasją jest motoryzacja i chciałbyś związać z nią swoją karierę zawodową to ten kierunek jest dla Ciebie.

Dwa kierunki dyplomowania (specjalności):

 • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja transportu


Więcej informacji na naszych stronach oraz stronach Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.
tel. 91 449 48 11
e-mail: keps@zut.edu.pl