Skład Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 2016-2020

Władze Wydziału

dr hab. inż.  Mirosław Pajor,  prof. nadzw.  - Dziekan
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki – Prodziekan ds. nauki
dr inż. Małgorzata Garbiak – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Paweł Gnutek – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Piotr Pawlukowicz – Prodziekan ds. studenckich

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
prof.  dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz
prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
prof. dr hab. inż. Alexander Balitski
prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz
prof. dr hab.  Niko Guskos
prof. dr hab. Irena Kruk
prof. dr hab. inż. Sławomir Maksymilian Kaczmarek
prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek        
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
prof. dr hab. inż. Bogdan Piekarski
prof. dr  hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel
dr hab. inż. Karol Abramek   
dr hab. inż. Paweł Berczyński
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.  
dr hab. Tomasz Bodziony
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
dr hab. inż. Marcin Chodźko  
dr hab. inż.  Janusz Cieloszyk
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof.  nadzw.
dr hab. inż. Daniel Jastrzębski
dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Maciej Lisowski
dr hab. inż. Monika Lewandowska
dr hab. inż. Anna Majchrzycka  
dr hab. inż. Paweł Majda 
dr hab. inż. Małgorzata Mrozik
dr hab. inż. Jaromir Mysłowski
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Arkadiusz Parus
dr hab. inż. Piotr Pawełko
dr hab. inż. Anna Szymczyk,  prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Sobczak
dr hab. inż. Zenon Tartakowski,  prof. nadzw.
dr hab. Janusz Typek – prof. nadzw.
dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz,  prof. nadzw.
dr hab. inż. Zbigniew Zarzycki,  prof. nadzw.

Przedstawiciele pracowników nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi

dr inż. Paweł Grudziński
dr inż. Rafał Grzejda
dr inż. Michał Kawiak
dr inż. Agnieszka Kochmańska
dr inż. Sławomir Krajewski
dr inż. Mariusz Leus
dr inż. Konrad Prajwowski
dr inż. Magdalena Urbaniak

Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

inż. Grzegorz Osinka
Jerzy Kieruczenko

Przedstawiciel studiów doktoranckich

mgr inż. Mateusz Saków

Przedstawiciele z grupy studentów

Małgorzata Poniatowska
Jerzy Palczewski
Michał Osipowicz
Tomasz Peszko
Tomasz Malicki
Piotr Konopacki
Konrad Gandurski
Konrad Sosna
Adam Bożek
Tymoteusz Kwiatkowski
Cyprian Czaplicki
Kamil Czech
Marcin Otto
Łukasz Marchewka
Artur Piotrowski